Đóng

Trang thiết bị

28/08/2016

Trang thiết bị

DANH MỤC THIẾT BỊ

A/ Thiết bị phục vụ đúc & cấp cọc BTCT
TT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG ĐVT CÔNG SUẤT
1 Cổng trục lăn dầm đơn 15 Chiếc 2 tấn – 5 tấn
2 Cổng trục lăn dầm đôi 6 Chiếc 15 tấn – 30 tấn
3 Khuôn đúc cọc 6000 Md 200 x 200mm500 x 500mm
4 Máy đầm 15 Chiếc  
5 Xe cẩu 18 Chiếc 5 tấn – 25 tấn
6 Xe tải 26 Chiếc 5 tấn – 40 tấn
7 Máy hàn 50 Chiếc
8 Máy cắt sát 6 Chiếc
9 Máy cắt tôn 6 Chiếc
B/ Thiết bị phục vụ ép cọc BTCT
TT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG ĐVT CÔNG SUẤT
1 Máy phát điện 8 Chiếc 150KVA – 250 KVA
2 Máy ép Robot 6 Chiếc 420 tấn – 680 tấn
3 Máy ép tải 16 Chiếc 120 tấn – 250 tấn
4 Xe cẩu 18 Chiếc  16 tấn – 50 tấn
5 Máy búa đóng cọc 4 Chiếc
C/ Thiết bị phục vụ thi công xây dựng
TT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG ĐVT CÔNG SUẤT
1 Trạm trộn bê tông 5 Trạm 60 – 120 m3
2 Xe trộn bê tông 30 Chiếc 8- 10m3
3 Xe bơm bê tông 5 Chiếc 120m3/h – (37M-42M)
4 Xe tải 6 Chiếc 10 tấn – 18 tấn
5 Xe tải bồn 3 Chiếc 10.990 lít
6 Máy xúc lật 6 Chiếc 2 m3
7 Trạm cân điện tử 1 Trạm 120 tấn
8 Máy phát điện 1 Chiếc 250 KVA
9 Máy đào đất 12 Chiếc 140W-450W
10 Xe ủi 2 Chiếc
11 Xe lu 3 Chiếc
12 Hệ thống bê tông lạnh 1 Chiếc 30m3