Đóng

Con người

28/08/2016

Binh Duong Company Human Resource

A. CÁN BỘ CHỦ CHỐT

Chức vụ Họ và tên Sinh năm Trình độ Kinh nghiệm
Giám đốc Phan Văn Hiến 1958                                 Cử nhân QTKD Đã có 36 năm công tác, trong đó có 27 năm làm quản lý và 16 năm làm Giám đốc Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương
PGĐ Phan Xuân Dũng 1959 Kỹ sư cơ khí Đã có 34 năm công tác, trong đó có 19 năm làm công tác quản lý và 16 năm làm Phó giám đốc Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương
PGĐ Lê Tuấn Kim 1963 Cử nhân kinh tếCử nhân luật Đã có 32 năm công tác, trong đó làm công tác quản lý 17 năm và 9 năm làm Phó giám độc Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương
PGĐ Trần Quang Vinh 1954 Cử nhân QTKD Đã có 38 năm công tác, trong đó làm công tác quản lý 27 năm và 9 năm làm Phó giám đốc Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương

 

B. TỔNG SỐ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC: 600 người.