Đóng

Vốn đầu tư nước ngoài

12/08/2016

Dự án xây dựng nhà xưởng số 4 – Công ty Samsung Việt Nam – KCN Yên Phong Bắc Ninh

be-tong-binh-duong-1

Khách hàng Công ty xây dựng Samsung C&T
Nội dung Dự án xây dựng nhà xưởng số 4 – Công ty Samsung Việt Nam – KCN Yên Phong Bắc Ninh
Giá trị 66 tỷ đồng
Địa điểm Bắc Ninh
Thời gian 2012