Đóng

Tin tức

20/06/2020

Công nghệ mới tái chế VLXD và Sản xuất BTTP hàm lượng tro bay cao áp dụng thi công đường Bê tông.

Thông tin dự án:

Dự án hợp tác với trường Đại học GTVT- Đại học Xây Dựng HN và trường đại học Saitama, Nhật Bản

Hội thảo khoa học: Các giải pháp công nghệ bê tông tiên tiến trong xây dựng tổ chức tại sở KHCN Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và Cơ khí Bình Dương.