Đóng

Cơ sở vật chất

28/08/2016

Cơ sở vật chất Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương

Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương hiện có 1 khu văn phòng – nhà điều hành nằm tại trụ sở chính Thôn Lương Nỗ, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Hà Nội và 3 nhà máy sản xuất:

Nhà máy Địa chỉ Quy mô Năng suất
Nhà máy 1 Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Hà Nội
Nhà máy 2 Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội
Nhà máy 3 Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất của Công ty Bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương

nhà điều hành

 

Khu nhà điều hành Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương