Đóng

Chính sách phúc lợi

06/09/2016

Chính sách lương và phúc lợi Công ty Bình Dương

I. Chính sách lương

1/ Lương cơ bản

Công nhân viên được hưởng mức lương cơ bản theo quy định của Luật Lao động và năng lực.

2/ Phụ cấp

 • Phụ cấp suất ăn giữa ca, suất ăn tăng ca, phụ cấp làm thêm giờ.
 • Phụ cấp xăng xe và phương tiện di chuyển nếu khi đi công tác

3/ Tháng lương thứ 13

II/ Chính sách công tác phí

Công ty quy định mức Công tác phí cụ thể cho từng cấp Nhân viên, đảm bảo tính đồng bộ và công bằng với mục đích:

 • Đáp ứng đầy đủ quyền lợi cho Nhân viên khi đi công tác.
 • Cung cấp các nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ Nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao trong chuyến đi công tác.
 • Tạo cho Công nhân viên cảm giác thoải mái, được quan tâm, được hỗ trợ từ Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng.

III/ Chính sách khen thưởng

Hàng tháng, căn cứ vào kết quả làm việc của CBCNV, Công ty có chính sách khen thưởng đối với các tập thể hoặc cá nhân có thành tích hoặc sáng kiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phần thưởng được tính và trả ngay vào lương tháng đó của CBCNV.
Ngoài ra, vào cuối mỗi năm tài chính, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ có chính sách khen thưởng thành tích dựa trên mức độ hoàn thành chỉ tiêu cá nhân trong đánh giá định kỳ hàng tháng. Mức thưởng này sẽ được quy định cụ thể, chi tiết và công bằng cho từng cấp độ Công nhân viên. Mục đích:

 • Khen thưởng Công nhân viên theo mức độ hoàn thành mục tiêu cá nhân, tạo động lực làm việc.
 • Tạo một môi trường thi đua lành mạnh để Công nhân viên phát huy hết tiềm năng bản thân, thúc đẩy Công ty phát triển vững mạnh.
 • Đáp ứng nhu cầu được công nhận của Công nhân viên, là phương tiện để thông báo rộng rãi thành tích và sự nỗ lực cá nhân mà Công nhân viên đã thể hiện.

IV/ Chính sách nghỉ mát

Hàng năm, Công ty sẽ tổ chức các chuyến tham quan nghỉ mát cho tất cả CBCNV và người thân trong công ty với mục đích:

 • Chăm lo đến đời sống tinh thần của Công nhân viên, tái tạo sức lao động và nâng cao năng suất lao động.
 • Tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, là sân chơi để mọi người gần nhau hơn, tạo ra hiệu quả làm việc tốt hơn.
 • Thể hiện sự quan tâm của Ban Tổng giám đốc đến toàn thể Công nhân viên trong Công ty.​

V/ Chính sách chăm sóc sức khỏe

Ngoài 2 loại hình Bảo hiểm bắt buộc (BHYT, BHXH), Công ty còn thanh toán 100% chi phí viện phí cho công nhân không may bị tai nạn lao động. Hàng năm, Công ty có tổ chức khám sức khỏe cho 100% công nhân sản xuất mục đích:

 • Đảm bảo sức khỏe của Công nhân viên được chăm sóc tốt nhất.
 • Tạo cho Công nhân viên cảm giác an toàn, được quan tâm chu đáo.

V/ Chính sách phúc lợi khác

 • Các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, tang ma, cưới hỏi, đau bệnh,…
 • Trang bị Bảo hộ lao động đầy đủ, đúng quy định Pháp luật.