Đóng

Dự án tiêu biểu

Các dự án có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài 

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực công ty TNHH bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương
Xem chi tiết

Tin Tức

Tin tức Công ty Bê tông đúc sãn và cơ khí Bình Dương và tin tức Xây dựng

Album ảnh hoạt động Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương

Xem chi tiết

Sản phẩm và dịch vụ

Sản phẩm dịch vụ của chúng tôi chuyên nghiệp và trải qua 20 năm kinh nghiệm.

Thống kê

650
Doanh thu 2019(tỷ đồng)
600
Quy mô nhân sự
450
Dự án hoàn thành
130
Đối tác

Đối tác chiến lược