Close

20/06/2020

Dự án sản xuất thử nghiệm Công nghệ BTTP hàm lượng tro bay cao làm đường bê tông

Thông tin dự án:

Chủ nhiệm dự án: PGS.TS . Nguyễn Thanh Sang

Đơn vị chủ trì: Công ty CP Khoa học và Công nghệ SLC

Đơn vị sản xuất sản phẩm: Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và Cơ khí Bình Dương.

Tóm tắt: Hiện tượng nứt do ứng suất nhiệt trong bê tông khối lớn xảy ra khá phổ biến, vì vậy trong công tác thiết kế hỗn hợp bê tông cũng như thi công cho bê tông khối lớn thì các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa nhiệt do quá trình hydrat hóa của xi măng trong bê tông luôn được quan tâm. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đặc trưng nhiệt thông qua việc đánh giá nhiệt độ lớn nhất Tmax trong bê tông và chênh lệch nhiệt độ giữa bê tông với môi trường xung quanh. Bê tông nghiên cứu sử dụng những hàm lượng tro bay khác nhau thay thế xi măng. Hàm lượng tro bay sử dụng thay đổi từ 20% đến 50% nhằm thay thế xi măng PC50 trong cấp phối bê tông có cường độ nén đạt 60 MPa ở tuổi 28 ngày trong điều kiện bảo dưỡng tiêu chuẩn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hàm lượng tro bay sử dụng thay thế xi măng PC càng tăng thì khả năng giảm nhiệt độ trong tâm của khối bê tông và giảm chênh lệch nhiệt độ giữa tâm khối bê tông và nhiệt độ môi trường xung quanh càng nhiều, đồng thời thời gian phát triển nhiệt độ trong bê tông được kéo dài ra, điều này có tác dụng hạn chế ứng suất nhiệt và từ đó làm giảm nứt trong bê tông khối lớn.

4495babefd8700d95996